turkiska Ostar turkiska  Ostar

I det här avsnittet kan du hitta ostar som har tillverkats i Turkiet.

Att känna till de ostar som tillverkas i Turkiet innebär att lära sig lite mer om landets sedvänjor, vanor, gastronomi och traditioner.

  1. Airag
  2. Armola
  3. Beyaz Peynir
  4. Dil
  5. Lor
  6. Mihalic
  7. Sürk Peynir
  8. Tulum