svenska Ostar svenska Ostar

I det här avsnittet kan du hitta ostar som har tillverkats i Sverige.

I Sverige, som i de flesta länder i världen, tillverkas ostar som är typiska och karakteristiska.

Att känna till de ostar som tillverkas i Sverige innebär att lära sig lite mer om landets sedvänjor, vanor, gastronomi och traditioner.

Vi hoppas att du hittar den ost som tillverkats i Sverige som du letar efter. Vi har samlat alla traditionella ostar som produceras i Sverige för dig.

Om du känner till någon ost som du vet tillverkas i Sverige och som inte finns med på den här listan, skulle vi vara tacksamma om du kan informera oss. Vi vill ha världens största databas över ostar som tillverkas i Sverige.

 1. Ädelost
 2. Almnäs Tegel
 3. Bondost (Bond-Ost)
 4. Gräddost
 5. Granbarksost
 6. Grevéost / Grevé
 7. Hallands Himmel
 8. Herrgardsost
 9. Hushallsost
 10. Jämtländsk vit källarlagrad getost
 11. Kryddost
 12. Kvibille Cheddar
 13. Mysost
 14. Prästost
 15. Sörmlands Ädel
 16. Sveciaost
 17. Västerbottenost
 18. Wrångebäck